ترامپ نظم تجارت جهانی را که به نفع ما بود، بر هم می‌زند

یکی از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی می‌گوید اقدامات یکجانبه ترامپ در عرصه تجارت بین‌الملل و تهدید به خروج از توافقات و اعمال ناگهانی تعرفه‌های وارداتی، نظم تجارت جهانی را که طی چند دهه ساخته شد و منافع آمریکا را تضمین می‌کرد،بر هم می‌زند.

Powered by WPeMatico

جهانگیری:ایران در دوران بازسازی کنار عراق خواهد بود

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه بعضی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای با تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و تروریسم بد برای ملت ها مشکل ایجاد کرده‌اند گفت: دولت و ملت عراق به خوبی در برابر تروریسم ایستادگی کردند و این مهم را در جامعه جهانی ثبت کردند که یک ملت می‌تواند با ایستادگی و یکپارچگی تروریسم را شکست دهد.

Powered by WPeMatico